Ekološke prednosti

eko-recikliranje-b-5430027310e3c.jpg
CO2 nevtralno izgorevanje lesnih peletov.

Uporaba lesnih peletov kot gorivo ima tako ekonomske kot tudi ekološke prednosti. Tako so peleti v primerjavi s fosilnimi gorivi CO2 nevtralni, saj izgorevanje peletov poteka po načinu zaprtega ogljikovega cikla, kar pomeni, da se ob izgorevanju lesnih peletov sprošča le toliko CO2, kot ga je les absorbiral za rast. Po drugi strani pa se pri izgorevanju fosilnih gorivih (premog, nafta, zemeljski plin) v trenutku sprosti CO2, ki je bil na milijone let shranjen v fosilnih gorivih ter zaradi prekomerne uporabe povzroča zasičenost atmosfere s CO2. Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da se ob zamenjavi centralnega ogrevanja s kurilnim oljem z ogrevanjem s peleti, v enostanovanjski hiši, letna emisija CO2 tega objekta, zmanjša za več kot 5 ton, če pa prištejemo še emisije iz procesa proizvodnje in transporta, pa delež emisij CO2 ob uporabi lesnih peletov, predstavlja le 5% emisij, ki nastanejo ob uporabi kurilnega olja! Ob zamenjavi ogrevanja na zemeljski plin pa se letna emisija CO2 enostanovanjske hiše, zmanjša za okoli 2,5 tone. 

Uporaba peletov kot gorivo po drugi strani lahko prispeva tudi k zaščiti celotnega naravnega okolja, saj se ob izgorevanju peletov sprošča veliko manj žveplovega dioksida in drugih strupenih snovi, kot pri fosilnih gorivih. Sproščanje žveplovega dioksida botruje k nastanku kislega dežja, ki je eden glavnih krivcev odgovornih za stagniranje in umiranje gozdov.

Velika prednost lesnih peletov v primerjavi s fosilnimi gorivi je tudi v količini potrebne energije za proizvodnjo, saj proizvodni proces lesnih peletov zahteva le 2-3 odstotke energijske vrednosti peletov, ki jo oddajajo ob izgorevanju.

primerjava-skladiscenja-542fccbe92f6f.jpg
Enostavno skladiščenje peletov v primerjavi s kurilnim oljem. Tveganja za naravo so bistveno manjša.

Drug vidik, ki govori v korist uporabe lesnih peletov je manjši tveganje transporta, saj vsi poznamo kar nekaj primerov ekoloških nesreč, do katerih je prišlo zaradi razlitja nafte iz tankerjev, ali nevarnosti, ki jo predstavlja puščanje plinovodov. Z uporabo lesnih peletov se ob skladiščenju prav tako zmanjša nevarnost požara, eksplozije in kontaminacije podtalnice v primerjavi s fosilnimi gorivi.