25.03.19 11:39

Od kod so prišli lesni peleti uvoženi v Slovenijo od leta 2016 do 2018?

V opazovanih letih je bilo največ uvoženih lesnih peletov iz Romunije. Presenečeni? Od tam namreč prihajajo priljubljeni peleti znamke Schweighofer in še nekateri drugi. Odstotek je od leta 2016, ko je ta bil kar 40,6%, začel padati. V letu 2018 je bilo iz Romunije uvoženih še samo 25,2% lesnih peletov. Drugo mesto si izmenjujeta zadnji dve leti Bosna in Hercegovina ter Avstrija.

V letu 2016 je torej bila na prvem mestu Romunija s 40,6% vseh uvoženih lesnih peletov v Slovenijo. Na drugem mestu je bila Bosna in Hercegovina (17,7%), Hrvaška je zasedla tretje mesto (13,7%) in četrto, Avstrija (10,0%). Države kot so Italija, Srbija in Ukrajina so skupaj predstavljale približno 10% vseh uvoženih lesnih peletov v Slovenijo. Ostale države so imele manjši odstotek uvoženih lesnih peletov (cca. 1%).  Vse skupaj je bilo v Slovenijo tega leta uvoženih 205.000 ton lesnih peletov.

Uvozeni-peleti-v-letu-2016-5c98af005abc4.jpg
Uvoženi peleti v Slovenijo leta 2016 Vir: Gozdarski inštitut Slovenije
 
 
V letu 2017 je število uvoženih peletov v Slovenijo nekoliko padlo in je znašalo 181.000 ton. Kot v letu 2016, so tudi to leto prevladovale Romunija, Bosna in Hercegovina, Avstrija in Hrvaška. Ostale države, od koder smo še uvažali lesne pelete v Slovenijo v letu 2017 (Italija, Ukrajina, Nemčija, Belorusija, Ruska federacija, Latvija, Madžarska, Litva, Srbija) so predstavljale skupaj 25%.
 
Uvozeni-peleti-v-letu-2017-5c98af082c5f9.jpg
Uvoženi peleti v Slovenijo leta 2017 Vir: Gozdarski inštitut Slovenije
 

V letu 2018 so pri uvozu lesnih peletov v Slovenijo še vedno prevladovale Romunija, Bosna in Hercegovina in Avstrija. Sprememba, ki se je zgodila pa je ta, da je Hrvaška padla na 5. mesto, saj se je na 4. mesto povzpela Ukrajina z 9,6% uvoženih lesnih peletov v Slovenijo. Hrvaška je zadnje leto v Slovenijo izvozila 8,4% lesnih peletov.  Ostale države, ki so uvažale pelete v Slovenijo so Srbija, Belorusija, Ruska federacija, Italija in Nemčija. Njihov odstotek uvoza se je gibal med 4% in 6%. Na zadnjem mestu je pristala Litva z 0,7% uvoženih peletov v Slovenijo.

Četudi so lesni peleti bili najprej mišljeni kot gorivo, ki omogoča avtomatizirano kurjavo iz lokalne, cene surovine (žagovine), se je z množično uporabo le-teh začela tudi širiti trgovina in transport peletov tudi na večje razdalje.

Zanimivo je tudi, da se je v teh letih bistveno dvignila kakovost uvoženih peletov, saj za razliko izpred treh in več let, v Sloveniji skorajda ni več uvoza peletov, ki ne bi imeli pridobljenega certifikata v skladu s standardi kakovosti. Tudi tukaj se vidi premik razmišljanja pri uporabnikih, da ni pomembna samo cena, ampak tudi kakovost po razumni ceni.

 
Uvozeni-peleti-v-letu-2018-5c98af0e47e4a.jpg
Uvoženi peleti v Slovenijo leta 2018 Vir: Gozdarski inštitut Slovenije