30.01.15 12:47

Nov korak zagotavljanja kakovosti pelet v Sloveniji - shema S4Q predstavljena javnosti

Včeraj je shema S4Q – Support for Quality – dobila spletno podobo in bila uradno predstavljena javnosti.

O shemi S4Q smo spregovorili že v našem intervjuju z dr. Nike Krajnc z Gozdarskega inštituta Slovenije. 

s4q-54cb6fa619db0.png

Kaj torej je S4Q? 

Omenjena spletna stran navaja, da je shema sistem nadzora in zagotavljanja kakovosti, zaradi česar se zaupanje potrošnikov veča, ker s tem proizvajalci končnim porabnikom pokažejo in dokažejo, da spremljanje in nadzor procesov v dobavni verigi dosega vnaprej podano ali drugače rečeno obljubljeno kakovost. Podpora za kakovost ali krajše S4Q temelji na mednarodnih standardih ISO/CEN in je namenjena predvsem manjšim proizvajalcem. Certificiranje peletov SQ4 tako pelete razvršča v tri kakovostne razrede, to so kakovostni razred 1,2,3, ki pelete razvrščajo glede na poreklo in izvor lesa, mehansko obstojnost, vsebnost vlage, pepela in drugih fizikalnih lastnosti.

Čim manjši obseg birokracije ter vzpostavitev učinkovitega sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti v proizvodnem procesu z minimalnimi stroški je glavni namen podpornega sistema in tržne znamke SQ4. Ta znamka bo manjšim proizvajalcem omogočala tudi vstop na trg, ki vse bolj zahteva določen visok in konstanten nivo kakovosti peletov. Na trgu bodo dostopni peleti nadzorovane kakovosti s točno opredeljenimi lastnostmi, kar bo prineslo koristi uporabnikom peletov in posledično zaupanje v celotno panogo. 

Več o shemi S4Q si preberite na spletni strani www.s4q.si.