04.11.19 10:42

Trenutno stanje povprečnih cen peletov

Mesec je ponovno naokoli in mi smo preverili kaj se dogaja s cenami peletov. 

Na spodnjem grafu lahko opazite, da so se cene peletov kakovosti A1 in A1 ustreza, dvignile. Peleti s certifikatom A1 so se podražili v povprečju za 3 €/tono, medtem ko so se peleti kakovosti A1 ustreza, podražili v povprečju za 5 €/tono. Pri ostalih sprememb ni bilo. 

November-2019-5dbff0c740667.png
Povprečne cene november 2019: Vir: lasten vir

Iz grafa, ki prikazuje tudi gibanje cen v prejšnjem letu, lahko razberemo, da ponudniki še niso rekli zadnje pri višanju cen peletov.