22.03.15 23:08

EKO Sklad 2015

Na Eko skladu ocenjujejo, da bo letošnji razpis za nepovratna sredstva za energetsko učinkovite naložbe, objavljen nekje v sredi aprila, glede na sprejeti energetski zakon v lanskem letu pa naj bi imel Eko sklad v letošnjem letu na voljo več sredstev za nepovratne finančne spodbude in sicer naj bi bilo predvidenih dobrih 32 milijonov evrov, kar predstavlja kar 11 milijonov nepovratnih finančnih sredstev več kot prejšnje leto, zaradi česar pa letos pričakuj še več zamud in težav.

Ker bo na voljo več denarja se zato pričakuje večje število prejetih vlog za dodelitev nepovratnih sredstev, kar lahko občutno vpliva na hitrost dodeljevanja nepovratnih sredstev (čas za obdelavo vlog se je s strani Eko Sklada podaljšal iz prejšnjih 90 dni na 150dni), saj pričakujejo da bodo do konca letošnjega leta lahko obdelali le okoli polovico predvidenih prispelih vlog, preostale vloge pa šele v letu 2016, kar pomeni, da bodo tisti prosilci nepovratna finančna sredstva dobili šele prihodnje leto.

Glede na pričakovane zamude pri obdelavi poslanih vlog, Vam priporočamo, da svoje vloge za omenjena nepovratna sredstva pripravite čimprej in sicer pred objavljenim razpisom subvencij, ki jih s priloženim predračunom izvajalca, ki mora vsebovati podroben popis del in materialov (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprav in materialov) in osnovne podatke o izvajalcu/dobavitelju, kot so številka transakcijskega računa, matična ali davčna številka, podpis odgovorne osebe in žig (v kolikor ga izvajalec uporablja), oddate čim hitreje po objavi razpisa, ki je predviden sredi aprila.

Naj spomnimo:

Višina nepovratne finančne spodbude za kurilne naprave na polena, sekance, pelete ali naprave s kombinirano kurjavo na lesno biomaso znaša do 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 2.000€ za kurilno napravo do skupne nazivne moči do vključno 40 kW;
  • 7.500€ za kurilno napravo do skupne nazivne moči nad 40 kW do vključno 120 kW;
  • 15.000€ za kurilno napravo do skupne nazivne moči nad 120 kW.

V kolikor bo naložba priključitve večstanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratnih sredstev znaša do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 1.250€ za toplotno postajo nazivne toplotne moči do vključno 50 kW;
  • 3.750€ za toplotno postajo nazivne toplotne moči nad 50 kW do vključno 150 kW;
  • 7.500€ za toplotno postajo nazivne toplotne moči nad 150 kW.

Napotke za prijavo na javni razpis EKO sklada za vgradnjo kurilnega sistema za centralno ogrevanje na lesno biomaso ali vgradnjo kamina na pelete pa si lahko preberete tukaj.

Za konec naj omenimo, da so trenutno s strani Eko sklada na voljo tudi ugodni krediti, ki zajemajo tudi kreditiranje kotlov na lesno biomaso, več o pogojih in postopku pridobitve kredita pa si lahko preberete na njihovi uradni strani, kjer si lahko tudi izračunate okvirne stroške kreditiranja, ki pa ne vključujejo stroške odobritve in zavarovanja kredita.