04.02.21 11:09

Cene peletov ostajajo nespremenjene

Cene peletov se tudi v začetku leta 2021 niso bistveno spremenile.

Spodnji graf prikazuje povprečne cene peletov in vidno je, da se cene že od konca lanskega leta niso bistveno spreminjale. 

povprecne-cene-601bbfff967ef.jpg
Pregled povprečnih cen oktober 2019 - februar 2021, Vir: Lastni vir

V tem mesecu boste za pelete s certifikatom A1 v povprečju odšteli približno 270 €/tono, za pelete s certifikatom S4Q1 pa v povprečju 255 €/tono. Peleti s certifikatom A2 so še vedno najcenejši in v povprečju stanejo 244 €/tono. 

Tokratna zima je tako glede na gibanje cen peletov zelo netipična, saj smo prav januarja in februarja praviloma beležili najvišje cene v celem letu.