16.08.21 15:37

Trg lesnih peletov v Sloveniji v letu 2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije so naredili pregled trga lesnih peletov v Sloveniji v letu 2020. V njem so zajeti proizvodnja, zunanja trgovina ter cene peletov v preteklem letu. 

Po analizi inštituta, proizvodnja peletov iz leta v leto narašča. V lanskem letu so vsi proizvajalci peletov v Sloveniji skupaj proizvedli 148.000 ton. V primerjavi z letom 2019, se je proizvodnja povišala za 10,4 %. 

Še vedno v Sloveniji prevladuje uvoz lesnih peletov, v letu 2020 jih je bilo uvoženih za 257.000 ton. Odstotek z letom 2019 je ponovno višji, in sicer za 12 %. Največ uvozimo iz držav Romunije, Ukrajine in Avstrije.  Izvoz lesnih peletov pa se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 5 %, največ pa se izvozi v Italijo, Avstrijo ter na Hrvaško. 

Kar pa se tiče cen lesnih peletov ob koncu kurilne sezone 2020/2021, so te v povprečju znašale 270 € za tono peletov pakirano v 15 kilogramske vreče. V primerjavi z lanskim letom so te ob istem času nižje za 2 %. 

Lesni peleti so sicer še vedno najdražji med vsemi oblikami lesne biomase. Kljub temu so še vedno za kar 40 % cenejši v primerjavi s kurilnim oljem. 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije

primerjava-peleti-kurilno-olje-611a698f03d47.png
Prikaz cene peletov in kurilnega olja v €/MWh ter relativne razlike med ceno peletov glede na kurilno olje v %, Vir: Gozdarski inštitut Slovenije