23.04.15 11:25

Razpisi EKO sklada za leto 2015 končno prihajajo

Predvidoma v petek, 24. aprila bodo objavljeni razpisi EKO sklada za nepovratna sredstva in posojila za leto 2015, ki bodo zajemali nepovratna sredstva za eno - in dvostanovanjske stavbe ter razpis za večstanovanjske stavbe in posojila tako za fizične kot za pravne osebe in občine. Letos bo na voljo 30 milijonov evrov za posojila in 27 milijonov evrov subvencij (6 milijonov evrov več kot lansko leto)

Zaradi večjega obsega sredstev na EKO skladu pričakujejo, da javnih pozivov letos ne bo potrebno predčasno zapirati, po drugi strani pa se zaradi večjega obsega sredstev in pričakovanih prejetih vlog s strani prosilcev, pričakuje, da bodo do konca letošnjega leta lahko obdelali le okoli polovico predvidenih prispelih vlog, preostale vloge pa šele v letu 2016. To pomeni, da bodo tisti prosilci nepovratna finančna sredstva dobili šele prihodnje leto, saj po dosedanjih standardih na skladu na teden obdelajo 250 vlog. Tisti, ki bodo vloge oddali med prvim pa lahko pogodbo in odločbo pričakujejo že v začetku maja.

Da bodo vaše vloge čim prej obravnavane vas pozivamo, da pravočasno in pravilno pristopite k oddaji vloge in tudi k sami izvedbi ukrepa. Prodajalci opreme, materialov in naprav, pa tudi izvajalci naložb, so lahko v veliko pomoč investitorju, da bo čim prej prišel do sredstev EKO sklada. Izkušnje preteklega leta kažejo, da je še vedno preveč nepopolnih vlog, ki niso pravilno izpolnjene in jim niso priložene vse predpisane priloge. Posledično to podaljšuje postopek izdaje odločbe in v nadaljevanju izplačila nepovratnih finančnih spodbud.

V letu 2015 bodo v stanovanjskih stavbah predmet nepovratnih finančnih spodbud naslednji ukrepi:

 • Vgraditev solarnega ogrevalnega sistema in sistema za samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov energije v stanovanjski stavbi
 • Vgraditev kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
 • Vgraditev črpalke za toploto za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • Priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
 • Vgraditev energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
 • Toplotno izoliranje fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
 • Toplotno izoliranje strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši ali dvostanovanjski stavbi
 • Vgraditev prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
 • Gradnja ali nakup skoraj nič energijske stanovanjske stavbe
 • Popolna obnova starejše stanovanjske stavbe
 • Nakup stanovanja v obnovljeni skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi

Predvsem pomembno je, da z naložbo ne smete začeti pred oddajo vloge, zberite dokumentacijo, predračun, poslikajte staro stanje ter oddajte popolno vlogo, šele nato pa lahko začnete z naložbo! Ob zaključku pa pošljite fotografije novega stanja, izjavo o zaključku del, račun, dokazilo o plačilu računa ter druge obvezne priloge.

Podrobnejše napotke za prijavo na javni razpis EKO sklada za vgradnjo kurilnega sistema za centralno ogrevanje na lesno biomaso ali vgradnjo kamina na pelete pa si lahko preberete tukaj