13.07.15 12:03

Proizvodnja in trgovina s peleti vse pomembnejša gospodarska dejavnost

Nekatere države s pridom izkoristijo gospodarski potencial, ki ga predstavljajo proizvodnja in trgovanje s peleti ter z leseno biomaso. Po ocenah avstrijskega Ministrstva za transport, inovacije in tehnologijo je uporaba lesene biomase kot energenta, v letu 2011 Avstriji prinesla 14.200, v Italiji pa kar 19.000 novih delovnih mest.

Slovenija-proizvodnja-peleti1-55a38c45afc7e.JPG
Proizvodnja peletov v Sloveniji v obdobju med 2010 in 2014. Vir: S4Q
Leta 2013 smo v Sloveniji imeli približno 15 proizvajalcev peletov, od katerih je večina manjših proizvajalcev pod 15.000 ton letne proizvodnje. Naš največji proizvajalec proizvede cca. 50.000 ton peletov letno, vendar je izrazito izvozno orientiran. Vsekakor se proizvodnja pelet v Sloveniji šele vzpostavlja in se trenutno ukvarja z »otroškimi boleznimi« vsake nove in hitro rastoče panoge.

V Sloveniji proizvajalci sledijo standardom, vendar jih vsi še ne upoštevajo, saj je uvajanje in vzdrževanje evropskih standardov glede na proizvedene količine za domače proizvajalce neekonomično. Zato je v uvajanju slovenski standard S4Q, o katerem smo že pisali.

Največ pomanjkljivosti se kaže pri proizvodnji in označevanju, ob enem pa se na našem trgu prodaja veliko uvoženih peletov. Analiza slovenskega trga s peleti  (Gozdarskega inštituta Slovenije in ZPS), iz leta 2012 - 2015, kaže, da nekateri peleti ne izpolnjujejo najbolj uveljavljenih standardov, kot so vsebnost vlage, pepela, mehanske obstojnosti, nekateri izdelki imajo napačne oznake, izvor lesa in/ali peletov ni znan, navedeni so zavajajoči podatki.

Standard je namreč namenjen temu, da jasno prikaže značilnosti kuriva, da uporabnikom omogoča enostavno izbiro za določen denar in zmanjša težave pri kurjenju. Rezultati so pokazali, da velik delež peletov ne ustreza zahtevam kakovostnih razredov A1 in A2 ( skladno z evropskim standardom SIST EN 14961-2). Previdnost pri nakupu zato ni odveč, predlagamo pa vam tudi, da raje odštejete nekaj denarja več za  pelete s certifikatom kakovosti, s čimer se izognete (pre)velikim težavam pri kurjenju.

Spletni primerjalni sistem Peleti-ceneje.si vam ponuja orodje za izbiro najboljše med že v naprej selekcioniranimi ugodnimi ponudbami glede na vaše izbrane kriterije (kakovost, cena, količina, dostava, pakiranje,...), v zgolj eni minuti, brez izgubljanja časa za povpraševanja pri raznih trgovskih centrih ter neštetih ponudnikih lesnih peletov. Če imate težave pri uporabi primerjalnega sistema ponudbe peletov, pa si oglejte ta vodič

Slovenija-proizvodnja-peleti-55a38c515b548.JPG
Proizvajalci peletov v Sloveniji. Vir: S4Q