30.07.15 13:21

Kaj predstavljajo kurilne oziroma energetske vrednosti energentov?

Koliko energije vsebuje določeno gorivo? Koliko te energije je mogoče učinkovito uporabiti? Odgovore na ta vprašanja ponujata neto in bruto kalorična oziroma kurilna vrednost.

kurilne-vrednosti-55ba08173cd26.png
Kurilne vrednosti energentov. Vir: Geosonda
Kdor kupuje gorivo ga zanima predvsem ena stvar: Koliko energije dobim za vsak evro, ki sem ga plačal za gorivo? Velik pomen pri količini pridobljene energije seveda igra vrsta, starost in predvsem učinkovitost kurilnega sistema, ki ga uporabljamo, vendar se bomo v tem članku osredotočili izključno na gorivo. Vsebina tega članka se ne nanaša le na pelete temveč na vse vrste goriv.

Informacije o energetski vsebnost goriva (količina energije, ki se sprosti ob izgorevanju) nam ponujata bruto in neto kurilna vrednost goriva, ki pa pogosto povzročata zmedo med uporabniki, kar je tudi glavni razlog za nastanek tega članka.

Pojasnilo teh dveh glavnih kazalnikov o energetski vrednosti je v bistvu zelo preprosto. Bruto oziroma zgornja kurilna vrednost odraža skupno vsebnost energije, vključno z energijo, ki jo predstavljajo plini, ki nastajajo ob izgorevanju. Bruto kurilna vrednost goriva je zato vedno višja od neto kurilne vrednosti, saj ta predpostavlja, da zaloga energije v plinih uhaja neizkoriščena. Bolj kot nastaja vodna para med izgorevanjem goriva, večja je razlika med zgornjima kazalnikoma energijske vrednosti, saj voda za izhlapevanje porablja energijo. Nekatere sodobne tehnike (npr. kondenzacijski kotli) omogočajo pridobivanje energije iz vodne pare, s čimer se dejanski izkoristek kurilne vrednosti približuje bruto kurilni vrednosti goriva.

200-g-pelet-nadomsti-deci-kurilca-542da05a5a77c.jpg
Primerjava kurilne vrednosti peletov z kurilnim oljem.
In še malo bolj tehnično:

Kalorična ali kurilna vrednost oziroma kurilnost, goriva je tista  količina toplote, ki se sprosti pri zgorevanju goriva pri stalnem tlaku in ob "normalnih" pogojih – t. j. temperaturi 0 °C in tlaku 1,013 bar. Pri zgorevanju ogljikovodikov pa nastaja tudi vodna para, nekatere tehnike pa omogočajo, da se s kondenzacijo pridobi tudi toploto te pare (npr. kondenzacijski kotli).

Tako razlikujemo med dvema kaloričnima vrednostima goriva:

  • bruto kurilno vrednost, to je skupna toplota, ki jo vsebuje enota goriva
  • neto kurilno vrednost, ki je manjša za izgubo toplote pri izparevanju vlage

Neto kalorična vrednost: označuje tisto količino toplote, ki jo dobimo z zgorevanjem goriva, če dimne pline ohlajamo samo do temperature rosišča vodne pare, ki je v dimnih plinih. Voda, ki se sprošča, se šteje kot para, kar pomeni, da smo odšteli toplotno energijo, nujno za spremembo vode v paro (latentna toplota uparjanja vode pri 25 °C).

Bruto kalorična vrednost: označuje vso toploto, ki se sprosti pri gorenju, vključno s toploto vodne pare v dimnih plinih (latentna toplota).