24.08.15 11:10

Pet največjih mitov o ogrevanju z lesno biomaso - na srečo ne držijo

Energetika in ogrevanje sta vroči temi pri katerih konkurenca nikoli ne počiva. Če ste eden izmed tistih, ki se odločajo za nadgradnjo oziroma zamenjavo obstoječega ogrevalnega sistema in vas ob iskanju najboljše opcije zaboli glava ob poplavi nasprotujočih si informacij na internetu, vam s predstavitvijo petih največjih mitov o ogrevanju na lesno biomaso pomagamo pri lažjem odločanju.

PELETI-CENA-RAZVOJ-559d3dbf3c87b-55dae51645fd4.jpg
Cene lesnih peletov v Avstriji v primerjavi z kurilnim oljem.
1. CENA
"Ogrevanje z lesno biomaso je drago, še posebej v obdobjih padanja cen fosilnih goriv - primer nafta."
Drži, cena nafta je v tem trenutku zelo ugodna glede na cene pred enim letom, še vedno pa je presenetljivo dejstvo, da so lesni peleti kot vir energije še vedno približno 30% cenejši kot kurilno olje. Veselje uporabnikov kurilnega olja zaradi trenutnih ugodnih cen na žalost nebo dolgotrajno, saj cena nafte niha, trenutna cena pa je posledica kratkoročnih političnih interesov in nihaja navzdol. Omejena ponudba in kartelno dogovarjanje, ki je značilno za naftne proizvode definira prihodnja gibanja cen. Cene lesnih peletov so stabilne že več let, prav tako raste tudi proizvodnja, zaradi česar lesni peleti predstavljajo idealno alternativo kurilnemu olju. Predvsem pa ni pričakovati kartelnega dogovarjanja glede cene, saj je proizvodnja preveč razpršena in ponudnikov je na stotine.
Glavno vodilo ob nadgradnji ali zamenjavi obstoječega ogrevalnega sistema mora biti predvsem usmerjenost v prihodnost in ne odločanje glede na trenutne razmere na trgu.
Nakup peči na pelete tako predstavlja investicijo z dolgoročnimi prihranki, ki se gotovo hitro povrne. Strokovnjaki tako predvidevajo, da bo cena lesnih peletov, tudi v prihodnje dokaj stabilna oz. bo cenovno razmerje v primerjavi z ostalimi neobnovljivimi energenti, na primer z nafto oziroma kurilnim oljem ali zemeljskim plinom še ugodnejše - v prid lesnih peletov.

Več o možnih prihrankih s prehodom na ogrevanje z lesnimi peleti si lahko preberete tukaj.


2. TRANSPORT
"Čeprav les raste v lokalnih gozdovih, se ga še vedno dosti uvozi. Posledica: Slabša ekološka bilanca oziroma slabša ekološka učinkovitost lesne biomase."
Res je, da lesni peleti - kot tudi drugi energenti (še posebej nafta) - včasih prepotujejo dolge razdalje preden končajo v peči končnih uporabnikov. Na podlagi podatkov za vso Evropo sta največja uvoznika lesnih peletov Anglija ter Italija, ki velik del lesnih peletov uvozita iz Združenih držav Amerike. Uporaba čezatlantskih lesnih peletov je zaradi kritik okoljskih organizacij postala osrednja tema mednarodne peletne industrije, sklep raziskave na to temo pa, da peleti iz ZDA, ki se uporabljajo v Angliji  še vedno pripomorejo k 80% zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, saj se uporablja predvsem ladijski transport, za katerega je značilna nižja poraba energije in posledično manjše emisije toplogrednih plinov. 
Potrošnja čezocenanskih peletov na evropskih tleh je upoštevajoč alternative še vedno ekološko in ekonomsko sprejemljiva rešitev, a vendar velik odmik od osnovne ideje, da naj bi bili lesni peleti lokalno proizvedeno in potrošeno gorivo. Veliko bolje se seveda z vidika zmanjšanja emisij toplogrednih plinov odrežejo domači peleti, saj se tako količina emisij zmanjša celo do 97%.

Glede na vročične razprave, ki so jo povzročili uvoženi peleti pa lahko iskreno rečemo, da je bolje uvažati lesne pelete kot pa nafto, ki bi prepotovala isto, če ne še daljšo pot.


3. PRAH
"Kurilni sistemi na lesno biomaso ustvarjajo kupe pepela."
Res je, da je zgornja trditev veljala za kurilne sisteme izpred trideset ali štirideset let, sodobni kurilni sistemi pa lahko marsikaterega skeptika dodobra presenetijo. Moderen kurilni sistem omogoča izgorevanje zgoščenega in suhega goriva pri optimalni temperaturi in ob prisotnosti obilja kisika. Velika razlika je predvsem v naprednejših zgorevalnih komorah in možnostih elektronsko nadzorovanega zgorevanja, ki omogoča konstantno zagotavljanje optimalnih pogojev brez prisotnosti uporabnika, kar omogoča tudi udobje primerljivo z kurilnimi sistemi na kurilno olje. Naprednejša tehnologija kurilnih sistemov ter napredki v proizvodnih procesih lesnih peletih pa skupaj zagotavljajo čisto izgorevanje z minimalnim ostankom pepela oziroma prahu.

4. POTRATA 

production1-55dae1f7e2525.jpg
Žagovina - Surovina za pelete

"Ogrevanje z lesom predstavlja potrato dobrine, ki bi lahko bila uporabljena v druge namene, na primer za proizvodnjo pohištva."
Pogosto, a zmotno mišljenje. Surovina za lesne pelete so najpogosteje žagovina, opilki in lesni prah, ki nastajajo ob predelavi lesa v lesnih obratih. Surovina so tudi manj vredni kosi lesa, ki niso primerni za drugo predelavo. Proizvodnja lesnih peletov pravzaprav daje vrednost naštetim izmetom, ki nastajajo v lesno-predelovalni industriji, kot tudi tistim, ki nastajajo v samem gozdu zaradi takšnih ali drugačnih dejavnikov (na primer žledolom). Kar je bilo nekoč nekoristno in je predstavljalo odpad, je z vzponom peletne industrije našlo svojo namembnost in postalo cenjeno. Tako kar brez skrbi, lesne pelete lahko uporabljate brez slabe vesti, celo nasprotno, saj vam bodo gozd in drevesa hvaležna.

kotel-peleti-1-55dae2dfb1ae8.jpg
Peč na pelete z zalogovnikom.
5. NEUDOBJE

"Skladiščenje in uporaba lesnih peletov predstavlja za uporabnika delo, za katerega je potrebno dosti časa."
Kot je že bilo omenjeno, se je na področju udobja pri uporabi kurilnih sistemov, skozi zadnja leta veliko spremenilo. Za lesne pelete je značilno, da so sipki, zaradi standardiziranih velikosti pa je rokovanje z njimi enostavno - zlasti v kontekstu avtomatiziranih transportnih sistemov.  Sodobna peč na pelete ima dozirnik, s katerim sama dozira potrebno količino peletov v peč iz zalogovnika ali silosa namenjene za shranjevanje lesnih peletov, kar za uporabnika pomeni zelo malo dela. Večina kombinacij peč-zalogovnik omogoča (ob povprečnih zimskih temperaturah) samostojno delovanje za vsaj pet do 10 dni, praviloma pa je potrebno ob vsakem drugem polnjenju zalogovnika očistiti pepel. Prav zaradi tega so lesni peleti postali prav toliko praktični kot kurilno olje.
Tudi skladiščenje peletov, ki niso v zalogovniku je preprosto, saj peleti ne zahtevajo kaj drugega kot streho in prostor, kjer niso izpostavljeni vlagi.