16.12.15 19:36

ENplus standard kakovosti za pelete je doživel prenovo

- ENplus (Evropa - ENplus A1, ENplus A2, EN - B)- Z namenom poenotenja kakovosti ponudbe po vsej Evropi so bili v letu 2011 uvedeni novi evropski standardi za trdna goriva iz biomase. Omenjeni standardi vključujejo standard EN 14961-2, ki se nanaša specifično na lesne pelete in ga certificiranje ENplus izvaja po vsej Evropi.

Značilnosti lesnih peletov so opredeljene v standardu ISO 17225-2, ki opisuje tri kakovostne razrede A1, A2 in B. Običajno so za gospodinjstva predpisani peleti kakovosti A1 ali A2,  peletom z večjo vsebnostjo nečistoč in pepela pa praviloma pripišemo standard B.

Kakovostni peleti so:

  • Fiksni, se ne drobijo
  • Imajo gladko površino
  • Pustijo malo pepela
  • Vsebujejo malo vode in zato sprostijo več koristne energije

Glavni cilj sistema certificiranja ENplus je predvsem varna oskrba potrošnikov s standardiziranimi visoko kakovostnimi lesenimi peleti.

Kontrole ENplus opravljajo skozi celotno dobavno verigo, saj za zadovoljstvo kupcev ni pomembna kakovost peletov, ko zapustijo proizvodnjo, ampak je odločilno, kako se peleti obnesejo v uporabi. Za zagotavljanje visoke kakovosti dobavljenih peletov gredo ti skozi procese, ki so potrebni za njihovo proizvodnjo in logistiko v okviru tega sistema.

Z razredi kakovosti  ENplus A1 in ENplus A2 in razreda EN-B, imamo tri kakovosti lesnih peletov, opredeljenih na podlagi zahtev standarda ISO 17225-2 ("Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 2. del: Razvrstitev lesnih peletov ").

Zahteve glede kakovosti za pelete so po novem takšne:

ENplus-novi-in-spremembe-2015-5673fe80b433f.JPG
Tabela prenovljenega ENplus in spodaj še povzetek sprememb - obarvane rdeče.

Nekateri podatki podani v tej razpredelnici se kar precej razlikujejo od tiste, ki smo jo imeli podano na naši spletni strani do sedaj.

Do sedaj je bilo pri ENplus A2 dovoljenega do 1.5 m-% pepela v razpredelnici sedaj je meja pri 1.2%. Prav tako je pri ENplus B vrednost pepela iz 3.0%, znižana na 2,0%.

Razlike so tudi v količini dušika, klora, žvepla, bakra, kroma, in arzena, ki so vse prikazane v mg/kg3.

Ključne razlike prikazujemo v spodnji tabeli (nove vrednosti oz. meje so zapisane rdeče).

ENplus standard je v veljavo vstopil 1. avgusta 2015. 

Več o kakovosti peletov si lahko preberite na tematskem zavihku na naši spletni strani.

 

Razlaga k opombam v tabeli:

1) pepel, ki nastane pri 815 ° C 2) Ob dobavi. 3), anhidrid. 4) je lahko največ 1% peletov med 40 in 45 mm dolžine. Nobeden pelete sme biti daljše od 45 mm. 5) obremenitev v prevoznih sredstvih (vozila, ladje) na proizvodni liniji. 6) v tovarni ali pri nakladanju vozil za dobavo končnim odjemalcem 7) pri polnjenju peletov v 15kg vrečke ali v zapečateni velike vreče Big Bag 8 ) pri nakladanju vozil za dobavo potrošnikom 9) ustreza 16,5 MJ / kg 10) višina dodatkov v proizvodnji je omejena na 1,8% m, višine dodatkov, ki se uporabljajo po proizvodnji (npr prevleka olja), je omejena na 0,2%.

Vir: Spletna stran ENplus