12.03.16 13:48

Eko sklad objavil nov javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v stanovanjskih stavbah

Javni razpis Slovenskega okoljskega javnega sklada se tokrat nanaša na dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah.

eko-sklad-logotip-56e41084a48b9.jpg
 Za razliko od lanskega javnega razpisa so tokrat predmet javnega poziva nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe ter nekoliko višje spodbude za nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju nekaterih občin (Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Zagorje ob Savi in Trbovlje). 

 

Več o pogojih, zahtevah in kriterijih za dodeljevanje sredstev preberite tukaj.