30.05.16 15:16

Menjava neustreznih malih kurilnih naprav

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so bile v začetku letošnjega leta v nekaterih slovenskih krajih presežene mejne dnevne koncentracije delcev PM v zraku. Potrebno je ukrepanje...

images-574c3d9db2b7f.jpg
PM delci so produkt kemičnih in fizikalnih pretvorb v onesnaženi atmosferi. Sestava delcev je odvisna od izvora delcev. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, nanj pa se lahko vežejo tako kovine, organska topila ali ozon. Večji delci se zadržujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko se manjši delci obdržijo v atmosferi tudi več tednov in se sperejo šele s padavinami. So zdravju in okolju škodljivi, vplivajo pa tudi na klimo in vidljivost.

Delci PM10, ki so grobi delci in tudi eni izmed najbolj škodljivih, nastajajo pri izgorevanju trdih goriv v gospodinjstvu in komercialnem sektorju. Vir delcev PM2.5, ki po škodljivosti sledijo PM10 delcem, pa nastajajo v malih kuriščih. Zaradi preseženih vrednosti v januarju 2016, se je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da pripravi predpis, v okviru katerega bodo izvajali meritve emisij prahu iz malih kurilnih naprav na trda goriva. Meritve bodo izvajali med uporabo kurilne naprave pri uporabnikih doma. Za kurilne naprave, ki bodo presegale mejne vrednosti emisij, se bo priporočila vgradnja filtrov, medtem ko bo za kurilne naprave, ki bodo močno presegle mejne vrednosti, potrebna menjava. Na Ministrstvu predvidevajo, da bodo menjave potrebne večinoma za kurilne naprave, ki so starejše od 20 let.

Predpis naj bi bil sprejet do konca leta in stopil v veljavo z začetkom leta 2017.