08.12.16 11:12

Svetovni in evropski trg peletov iz leta v leto večja

Po podatkih Statističnega poročila AEBIOM za leto 2016 se trend naraščanja svetovne proizvodnje lesnih peletov nadaljuje tudi v sedanjem letu, prav tako tudi v Evropi, kjer se je trg peletov povečal za 10 odstotkov v primerjavi z letom poprej.

Evropska skupnost je s kar 48-odstotnim deležem največji proizvajalec lesnih peletov. Dobro večino teh peletov prodajo prav tako v Evropi, kjer je slabih 70 odstotkov porabnikov, ki so v letu 2015 porabili 20,3 milijona ton lesnih peletov. Veliko večino (skoraj 65 odstotkov) za ogrevanje, ostalo (dobrih 35 odstotkov) pa za proizvodnjo električne energije.

zemljevid1-iz-AEBIOMA-584931263e793.jpg
Primerjalni zemljevid porabe peletov (vir)

Primerjalni zemljevid porabe peletov prikazuje svetovno in evropsko porabo lesnih peletov. Poraba v 28 državah članicah EU predstavlja šest odstotkov porabe celotne trdne biomase v Evropi. Trend naraščanja porabe peletov se v Evropi nadaljuje, medtem ko se je po drugih delih sveta poraba peletov zmanjšala ali pa je stagnirala. Evropo pokriva domača proizvodnja (70 odstotkov), preostanek pa se dobi večinoma iz Severne Amerike, nekaj pa še iz Rusije in Skupnosti neodvisnih držav, ki so bile nekdaj republike bivše Sovjetske zveze.

O AEBIOM
Evropsko združenje za biomaso (AEBIOM) je mednarodna neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju. Deluje 26 let, vanjo je vključenih 30 nacionalnih združenj in 90 evropskih podjetij. AEBIOM je njihov skupni predstavnik na področju bioenergije, ki zagovarja razvoj trajnostnega trga bioenergije s poštenimi pogoji poslovanja.

Od leta 2007 AEBIOM vsako leto izda Statistično poročilo s poglobljeno analizo bioenergije v 28 članicah državah EU. To poročilo je s svojimi podatki o razvoju evropskega trga bioenergije v veliko pomoč industriji, investitorjem, odločevalcem in številnim strokovnjakom pri razumevanju tega trga.

Statistično poročilo AEBIOM za leto 2016 si lahko naložite na tej povezavi.