08.12.17 11:45

Tudi do 60% subvencije za peči na pelete!

Ponovno je odprt razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. 

Namen javnega poziva EKO SKLAD-a je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Možnost koriščenja nepovratnih finančnih sredstev bo mogoče na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi.

Predmet javnega poziva je tudi ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije. 

Za več informacij o dodeljevanju nepovratnih sredstev in ugodnem kreditiranju preberite tukaj.

peleticenejeekosklad-5a2a6cf032471.png
Vir: http://www.roefix.si/Storitve/EKO-SKLAD.

Kaj so delci PM10?

Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju.  Najpogosteje se izvajajo v zadnjih letih meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) µm, ki so zdravju najbolj škodljive. V preteklih letih so največji delež k izpustom skupnega prahu prispevala individualna kurišča. Promet predstavlja velik vir onesnaženja z najmanjšimi delci, predvsem na območjih z veliko gostoto prometa.