03.04.18 10:55

Prva četrtina leta minila brez večjih sprememb

Od januarja pa do zdaj večjih sprememb v povprečnih cenah peletov na tono ni bilo. 

Cene so se gibale za pelete s certifikatom A1 okrog 280€/tono, peleti A1 ustreza so v povprečju na tono stali približno 263€. Peleti s certifikatom A2 so imeli ceno okrog 240€/tono, peleti A2 ustreza pa 265€/tono. V začetku meseca aprila pa smo zabeležili večjo spremembo pri peletih s certifikatom A1, katerim se je povprečna cena na tono povečala za približno 10€. Pri ostalih peletih večjih sprememb še ni. V spodnje grafu lahko vidite celotno gibanje povprečnih cen peletov na tono. 

Povprecne-cene-peletov-april-5ac34119b7b5f.jpg
Gibanje povprečnih cen peletov na tono, Vir: lasten vir