Novice in akcije

04.05.17 19:51

Pričakovano naraščanje cen v prvem trimesečju

Prvo trimesečje letošnjega leta so povprečne cene lesnih peletov naraščale, kar je bilo tudi pričakovano.  Precej hud mraz je obenem tudi povečal povpraševanje za peleti, tako da so bile podaljšane tudi čakalne dobe. K sreči se po novih znižanih temperaturah v aprilu, ko smo doživeli tudi pozebo v vinogradih in sadovnjakih, mrzlo vreme počasi poslavlja. Zelo počasi, a vendarle se. Zdaj je čas za pregled zalog peletov in dobro načrtovanje novih.
Preberi...
15.03.17 12:08

Izračun povprečnih cen peletov za prva dva meseca leta 2017

V prvih dveh mesecih letošnjega leta so povprečne cene lesnih peletov v vseh certificiranih kakovostnih razredih naraščale, kar je glede na letni čas in primerjavo s prejšnjimi leti bilo tudi predvideno. Glede na primerjavo s prejšnjimi leti bodo takšne povprečne cene peletov vztrajale še kak mesec, potem pa se bodo postopoma nekoliko spustile. Zaradi takega gibanja cen imamo tudi nekaj nasvetov za vas.
Preberi...
13.03.17 17:54

Kaj je novega na trgu peletov?

Od 15. do 18. januarja  2017 je v avstrijskem Gradcu potekala letošnja srednjeevropska konferenca na temo biomase in obnovljivih virov. 15. januarja je bil tudi specializiran »dan peletov«, na katerem smo nabrali kar nekaj zanimivih informacij in novic na temo trga peletov.  Nanizali smo jih skupaj z našimi komentarji.
Preberi...
27.12.16 19:03

Cene kuriv: kurilno olje gor, peleti dol!

Pogled na gibanje cen kuriv, predvsem peletov v Evropi, sosednji Avstriji in Sloveniji kaže, da je trend gibanja cen peletov  obrnjen navzdol, medtem ko je trend gibanja cen  kurilnega olja ponovno obrnjen navzgor.
Preberi...
08.12.16 11:12

Svetovni in evropski trg peletov iz leta v leto večja

Po podatkih Statističnega poročila AEBIOM za leto 2016 se trend naraščanja svetovne proizvodnje lesnih peletov nadaljuje tudi v sedanjem letu, prav tako tudi v Evropi, kjer se je trg peletov povečal za 10 odstotkov v primerjavi z letom poprej.
Preberi...

Strani: