O lesnih peletih

Raba-peletov-5f6b1fe4c96aa.png
Prikaz količin rabe peletov v svetu od leta 2013-2018 ter prikaz stopnje rasti rabe peletov.

Poraba lesnih peletov v svetu se je v zadnjih 20 letih več kot potrojila. Leta 2018 je poraba peletov v svetu znašala več kot 52 milijonov ton, kar pomeni 21% več kot leta 2017. Največji porabnik peletov ostaja EU, sledi ji Azija (Vir: Stare, D. 19.04.2020. Proizvodnja in raba lesnih peletov v svetu [Gozdni inštitut Slovenije]).

Energetska samooskrba postaja ključen element vsake ekonomske politike. Energetske odvisnosti od vse dražjega plina in nafte se je treba čim bolj rešiti - in to čim prej! Takšne so direktive EU, ki spodbuja energetsko samostojnost na podlagi obnovljivih virov, zato največja rast porabe peletov prav v EU ne preseneča.

V zadnjih treh, štirih letih smo se temu trendu pridružili tudi v Sloveniji, saj se je država odločila spodbuditi prehod na obnovljive vire energije, kar se izvaja s subvencijami preko Eko Sklada. Zato lahko utemeljeno trdimo, da so lesni peleti eden od ključnih ogrevalnih virov prihodnosti tudi v Sloveniji!

izdelava-skozi-matrico-54200071c35f7.jpg

Peleti za kurjavo se proizvajajo predvsem za namene ogrevanja v manjših (individualne hiše) in tudi večjih kuriščih. Združujejo ekonomičnost (relativno cenenost surovine), enostavno avtomatsko uporabo, splošno dostopnost in ekološko noto, saj so izdelani iz obnovljivih virov – biomase – predvsem lesa.

Ključni element v proizvodnji peletov je stiskanje skozi t.i. matriko. Pri tem peleti dobijo sovjo značilno valjasto obliko. Za proizvodnjo se uporabljajo predvsem fino zmleti lesni odpadki (žagovina), ki nastajajo pri predelavi lesa v druge namene. Ker povsod takšna proizvodnja ne zadošča več za zadovoljevanje potreb po peletih, jih ponekod proizvajajo tudi iz manj vrednih kosov lesa, vej in lubja.

rasr-porabe-USA-in-Canada-542da2a29b373.jpg
Poraba in napoved porabe lesnih peletov za ogrevanje v ZDA in Kanadi.

V ponudbi so najrazličnejše vrste peletov, ki se razlikujejo tako po dimenzijah, kot tudi po kakovosti in vrsti surovine, iz katere so izdelani. Razponi so lahko zelo veliki, zato je pozornost pri izbiri primernih peletov za vašo peč nujen predpogoj za zadovoljstvo. Tudi tukaj so se razvili različni standardi. V Sloveniji (in tudi naši okolici) se porabi največ peletov, ki izpolnjujejo standarde ENplus A1 ali ENplus A2. Na trgu v ponudbi najdete tudi pelete standarda EN B, ki niso primerni za uporabo v veliki večini domačih peči.

Prav kakovost peletov je ključen element za dolgoročno, ekonomično in zanesljivo delovanje naprav, kot tudi zadovoljstvo uporabnikov. Število proizvajalcev peletov v Sloveniji z leti narašča, leta 2013 je bilo v Sloveniji le 9 proizvajalcev peletov, leta 2016 pa že 20. Leta 2019 je bilo moč opaziti povečanje proizvodnje peletov, ki je tako znašala 134.000 ton (GZS).