Ogrevanje s peleti

ECO-542fcabc92998.jpg

Obnovljiv energent

Lesni peleti imajo odločilno prednost: surovina iz katere so proizvedeni - lesna biomasa - je obnovljiv in ekološko nevtralen vir energije. Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, z okoli 9 milijoni m³ letnega prirasta lesa, po podatkih goznogospodarskih načrtov Zavoda za gozdove Slovenije pa lesna zaloga v Sloveniji znaša 337,816 milijonov kubičnih metrov. Lesna zaloga se v zadnjih letih močno povečuje saj se na letni ravni poseka manj kot polovica letnega prirastka lesa. Slovenija ima torej potencial, s proizvodnjo lesnih peletov, oživeti slovensko lesno-predelovalno industrijo ter zmanjšati odvisnost od držav proizvajalk nafte in zemeljskega plina. 

Varnost oskrbe

Investicija v nov ogrevalni sistem je draga in naj bi bila dolgoročno smiselna. Za oskrbo z zemeljskim plinom in kurilnim oljem so značilna ogromna nihanja, kot tudi konstantna rast cen, in neizmerljiva tveganja za uporabnike zaradi odvisnosti od uvoza teh energentov. Primerjalno je zato oskrba z lesom in lesnimi peleti iz lokalnega gozda, veliko varnejša.

peleti-in-denar-542da1fdbf1d9.jpg

eko-sklad700-5436880b166df.jpg

Ekonomske prednosti

Ekonomske prednosti uporabe lesnih peletov so precejšnje, saj v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje ali zemeljski plin, lahko uporabnik prihrani kar do 50% stroškov ogrevanja, pomemben razlog so zelo učinkoviti kurilni sistemi. Današnji kurilni sistemi na pelete imajo izkoristke nad 90%, kar pomeni, da pretvorijo več kot 90% energije v uporabno toploto. Posebna prednost ogrevanja na pelete so tudi subvencije slovenskega Eko sklada (do 25% stroškov celotne investicije), ki spodbujajo k uporabi okolju prijaznejših energentov, med katere sodijo lesni peleti. Več o tem si lahko preberete v zavihku Ekonomske prednosti.

Udobje

Centralno ogrevanje na pelete ponuja udobje in čistočo. Gorivo se uporabniku dostavi v vrečah ali s cisterno, iz zalogovnika pa kurilni sistem avtomatično dozira potrebno količino peletov. 
Peči na pelete tako delujejo povsem avtomatsko in ob povprečnih razmerah lahko od pet do 10 dni (lahko tudi več) delujejo povsem samostojno, brez angažiranja človeka. Edina stvar na katero mora biti uporabnik pozoren, je čiščenje posode s pepelom.

Okolju prijazno

Ker les med rastjo absorbira enako količino ogljikovega dioksida (CO2) kot jo sprošča ob izgorevanju, je ogrevanje na lesne pelete CO2-nevtralno v primerjavi s konvencionalnimi fosilnimi gorivi, ne pripomore k povečanju koncentracije CO2 v zraku. Upoštevajoč celotni življenjski cikel lesnih peletov (proizvodnja, transport, uporaba) pripomore njihova uporaba k kar 95% zmanjšanju sproščanja CO2 v zrak, v primerjavi s kurilnim oljem.

drevo-les-peleti-542da0dc8d14e.jpg

Zaradi nizke vlage, elektronskega krmiljenja zgorevalnega zraka in vroče izgorevalne komore pa uporaba lesnih peletov zagotavlja optimalno in čisto izgorevanje, kar pomeni zelo malo emisij v obliki trdnih delcev v primerjavi s ostalo lesno biomaso (polena, sekanci, itd.). 

Več o pozitivnih okoljskih učinkih uporabe lesnih peletov kot goriva lahko preberete pod zavihkom Ekološke prednosti

Spodbuda domačemu gospodarstvu

Uporaba lesnih peletov ne ponuja smo ekonomske učinke za uporabnike in okoljske koristi, temveč tudi spodbuja lokalno in nacionalno okolje, saj zagotavlja prihodnost domačim podjetjem, ki dobavljajo ali proizvajajo gorivo ali kurilne sisteme in ponujajo s tem povezane storitve (na primer namestitev kurilnega sistema in njegovo vzdrževanje itd.).

Avstrijska študija BMLVIT je raziskala vpliv uporabe lesnih peletov na avstrijsko gospodarstvo in prišla do ugotovitve, da je v letu 2011 uporaba lesnih peletov zagotovila 1,4 milijarde evrov prometa, s čimer je bilo zagotovljenih 14.200 delovnih mest. Več na to temo lahko preberete tukaj.